II osa – rombid / esimene värv

pits3

Võta uus lõng ja tõmba nõelale jäänud kahest aasast läbi. Heegelda edasi 7 ahelsilmust, st koos esimese aasaga on kokku 8 silmust.


pits4

Keera lahtine alustamise lõngaots ahelsilmuste vastu tagasi, et see jääks edasi heegeldades töö sisse. Edasi tulevad assilmused. Tehtud ahelsilmustest tagasi heegeldades esimene jääb rombi rea kõrguseks, teine aas jäta heegeldamata.


pits5

Rombi teise ritta tuleb heegeldada 6 aassilmust. Keera töö ringi, heegelda 1 ahelsilmus kõrguseks ja kohe esimesest aasast kolmanda rea esimene aassilmus. Ritta tuleb taas heegeldada 6 aassilmust.


pits6

Keera töö taas ringi ja korda eelmise rea tegevust. Neljanda rea lõpus tõmba viimane aas suureks ja lõika lõng läbi nii, et jääks piisav jupp viimase rea heegeldamiseks (umbes 20 cm).


 

pits7

Võta sama lõng ja tee esimese rombi vastaspoolele järgmine romb. NB! Ka sellel peab viimase rea jaoks jätma pikema lõngajupi. Noolega näidatud kohas võid lõnga pärast pingutamist ära lõigata.


 

II osa – rombid / teine värv

pits8

Võta uus lõng ja heegelda järgmine romb. Eelmistest rombidest edasi päripäeva. Kummagi poolringi peale peab mahtuma kaks rombi. Võta nõel neljanda rea lõpus töö seest välja, pane see kõrvaloleva rombi nurgast läbi.


 

pits9

Tõmba pooleli jäänud rombi viimane lahtine aas eelmise rombi nurgast läbi. Nii saad kaks rombi omavahel ühendada. Heegelda kõrgusesse üks ahelsilmus.


pits10

Enne kui heegeldad lõpuni rombi viimase rea, keera kerast tulev lõng tagurpidi töö vahele ja heegelda viimane rida romis.

Lõng, mis jäi töö sisse jooksma, tõmba kokku (nool 1), et nurka jääks ainult heegelduse aas (nool 2).


pits11

Jäta rombi välisnurka väike lahtine aas (nool 1). Lõnga võid kerast lahti lõigata (nool 2). Heegelda sama värviga järgmine romb. Ühenda nurgad.


 

II osa – rombid / kolmas värv

pits12

Võta järgmine lõng ja heegelda viimased kaks rombi. NB! Ära unusta nurki ühendada.


pits13

Nüüd saab ühendada veel lahti olevad rombinurgad ja lõpetada alguses pooleli jäänud rombide viimased read.


pits_042

Kui rombid on valmis, näeb töö välja selline.


Heegeldamine etappide kaupa